DIENSTEN

Marketing Icon

MARKETING

Buro Apostrophe geeft graag advies over een marketingstrategie om de richting van uw organisatie, product of dienst te bepalen. Hiervoor maken wij een duidelijk plan op basis van een scherpe analyse.

Project management Icon

PROJECTMANAGEMENT

Wij voorzien uw concept van een projectmatige aanpak. Het resultaat wordt in overleg bepaald binnen de kaders die gesteld worden in prijs, tijd, kwaliteit en budget. Buro Apostrophe verzorgt een doelgerichte uitvoer van een project van begin tot eind waarbij de doelstelling van de opdrachtgever duidelijk waarneembaar is in het resultaat.

Digital marketing

ONLINE MARKETING

De digitalisering van de samenleving heeft een grote impact op organisaties. Buro Apostrophe geeft online marketing een centrale rol in strategische marketingplannen. Vanuit de doelstelling van een organisatie ontwikkelen wij websites en sociale mediastrategieën. Daarnaast analyseren we het gedrag van bezoekers op uw website om tot succesvolle online campagnes te komen. 

Fondsenwerving Icon

FONDSENWERVING

Projecten zijn duur. Toch laten organisaties vaak geld liggen omdat het veel tijd kost en veel administratieve rompslomp met zich meebrengt. Wij gaan op zoek naar fondsen en subsidies die aansluiten op de doelstelling van uw project. Vervolgens maken wij de aanvraag in orde en nemen we de zorgen weg over ingewikkelde administratie.

PLAN OP MAAT

Waar begin je als je een concept hebt voor een project of campagne? Met wie neem je contact op? Op basis van samenwerking maken wij een plan van aanpak op maat voor jouw concept.

TIJD VOOR KOFFIE

In een persoonlijk gesprek willen we uw organisatie, concept, markt en doelgroep graag beter leren kennen. Vervolgens krijgt u een eerste indruk van Buro Apostrophe en bekijken we op welke manier we elkaar kunnen versterken en welke behoeften er zijn. Wij vinden het belangrijk om een beeld te krijgen uw wensen en doelen. Vervolgens kijken we naar de mogelijkheden en de manier van samenwerking die het beste u past. Hierbij kan Buro Apostrophe een adviserende, strategische of uitvoerende rol op zich nemen.

ANALYSE DOELGROEP EN MARKT

Aan de hand van uw wensen, doelen en mogelijkheden maken we een analyse van de markt en bijbehorende doelgroepen. Op basis van de inzichten uit het eerste gesprek, bepalen we in overleg welke middelen het meest effectief zijn om uw doelstelling te bereiken. 

STRATEGIE

Vervolgens formuleren wij een plan van aanpak voor de realisatie van het project of campagne. Hierbij wordt het resultaat vastgesteld en wordt het plan in overleg voorzien van een tijdslijn, budget, en de organisatie van mensen en middelen.  Als alles duidelijk is voor de uitvoeren de partijen, gaan we aan de slag met de uitvoering. 

UITVOERING

Na een ‘Go’ beslissing van u als opdrachtgever wordt het project in gang gezet en gemonitord. Op basis van de geformuleerde factoren, gaan wij doelgericht te werk en houden de vinger aan de pols. Omdat we pas tevreden zijn als u het ook bent, zetten wij in op het beste resultaat. Per fase wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

EVALUATIE

Nadat het resultaat is opgeleverd, is er opnieuw een persoonlijk gesprek in het project of de campagne te evalueren. Dit is van belang bij een vernieuwend projecten waarvan de uitkomst onzeker is omdat het nog nooit eerder gedaan is. Als aan alle eisen en wensen is voldaan en het resultaat overeen is gekomen met het strategie en plan van aanpak, is het project klaar en kan het afgesloten en overgedragen worden.