fbpx

PRIVACYVERKLARING BURO APOSTROPHE

1. ALGEMEEN

Buro Apostrophe hecht waarde aan de privacy van zijn relaties. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

2. VERANTWOORDELIJKHEDEN

Buro Apostrophe, gevestigd aan Noord Binnensingel 7 5911EA Venlo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens:

 • http://www.buroapostrophe.nl
 • Noord Binnensingel 7
 • 5911EA Venlo
 • +31 636170353

Paul Gisberts is de Functionaris Gegevensbescherming van Buro Apostrophe. Hij is te bereiken via info@buroapostrophe.nl.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Buro Apostrophe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk).
 • Internetbrowser en apparaat type.
4. BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buroapostrophe.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

5. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Buro Apostrophe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Buro Apostrophe analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
 • Buro Apostrophe volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
6. HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN
 

Buro Apostrophe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Klanten: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoon- en mobiel nummer, IBAN- nummer, geboortedatum, geslacht en deelname aan activiteit.
 • Samenwerkingspartners en leveranciers: Voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoon- en/of mobiel nummer. Voor ZZP’ers komen daar nog bij: IBAN-nummer, BSN-nummer, kopie identiteitsbewijs, website en VOG.
 • Klanten en bezoekers: foto’s en filmpjes die we tijdens cursussen, workshops en/of activiteiten maken.

Wij bewaren jouw informatie zolang als nodig om de doeleinden waarvoor wij het verzamelen te bereiken, behalve zoals anderszins wettelijk is vereist.

In het kader van de fiscale boekhoud- en administratieplicht worden klant- en leveranciersgegevens zeven jaar bewaard. Andersoortige klant- en leveranciersgegevens worden tot twee jaar na de laatste transactie bewaard. Foto’s en filmpjes worden vier jaar bewaard. Overige gegevens bewaren wij twee jaar.

7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Buro Apostrophe deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buro Apostrophe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Buro Apostrophe uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

8. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Buro Apostrophe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Buro Apostrophe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:

https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

9. ADVERTENTIECOOKIES

 • Externe leveranciers, waaronder Google, gebruiken cookies om advertenties weer te geven op basis van eerdere bezoeken aan www.buroapostrophe.nl
 • Met advertentiecookies kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven aan op basis van hun bezoek aan deze site en/of andere sites op internet.
 • Met de DoubleClick-cookie kunnen Google en zijn partners advertenties aan u als gebruiker van de website www.buroapostrophe weergeven op basis van uw bezoek aan deze website en/of andere sites op internet.
 • U kunt zich afmelden voor gepersonaliseerde advertenties door Advertentie-instellingen te bezoeken. U kunst zich ook afmelden voor cookies van externe leveranciers voor op interesses gebaseerd adverteren door aboutads.info te bezoeken.
 • Externe leveranciers en advertentienetwerken geven advertenties weer op deze website.
 • Neem links op naar de websites van de betreffende leveranciers en  advertentienetwerken.
 • U kunt de websites bezoeken om u af te melden voor cookies voor op interesses gebaseerd adverteren (als de leverancier of het advertentienetwerk deze mogelijkheid aanbiedt).
 • U kunt zich ook afmelden voor cookies van externe leveranciers voor op interesses gebaseerd adverteren door aboutads.info te bezoeken.
 • Voor verdere informatie kunt u hier kijken. 

10. GOOGLE ANALYTICS

Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google. Zo kunnen wij onze website en diensten verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt door Google overgebracht naar Google servers in de Verenigde Staten en voor onbepaalde tijd bewaard. Google is aangesloten bij het Europees-Amerikaans Privacy Shield principe en stelt zich hieraan te houden. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. Klik hier voor de privacyverklaring van Google Analytics.

11. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buro Apostrophe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buroapostrophe.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Buro Apostrophe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

12. HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Buro Apostrophe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@buroapostrophe.nl.