Muziekcafé

MUZIEKCAFÉ 2016

MUZIEKCAFÉ

Op 26 maart 2016 vond de pilot van RICK’s Muziekcafé plaats. Het muziekcafé is een open podium voor beoefenaars van akoestische muziekinstrumenten dat tot stand is gekomen in samenwerking met het centraal orgaan opvang asielzoekers (COA) Weert. 

In de aanloop van het muziekcafé is er korte ‘making of’ documentaire gemaakt waarbij vluchtelingen deel uitmaakte van de camera- en productie crew. Hierbij is verslag gemaakt van de voorbereidingen van zowel deelnemers uit Weert als deelnemers van het COA en het open podium zelf. De integratie van vluchtelingen door middel van kunst (muziek) stond in de documentaire centraal. 

DOELSTELLINGEN

  • Het vergroten van maatschappelijk draagvlak voor de opvang van asielzoekers en het wegnemen van angst, vooroordelen en barrières bij de Nederlandse bevolking. Het komt vaak voor dat instellingen en bedrijven niet met de doelgroep vluchtelingen willen werken vanwege vooroordelen. 
  • Verbinding tot stand te brengen tussen vrijwilligers, sociaal-maatschappelijke instellingen en lokale ondernemers. Rick wil zodoende een hogere status en betrokkenheid realiseren ten opzichte van kunst en cultuur en de verbindende factor zichtbaar maken.

WERKZAAMHEDEN

  • Opstellen projectplan
  • Subsidie aanvraag en verantwoording bij ‘Jij maakt het Mee’ (Fonds voor Cultuurparticipatie) en Samenfonds 0495
  • Campagne en drukwerk
  • Persbenadering
  • Ontwikkeling en uitvoering van de social media strategie
  • Aansturen projectteam

OPDRACHTGEVER

Regionaal Instituut Cultuur- en Kunsteducatie Weert (RICK)

FOTO’S

Theo van Hal

Ine Tesser