Marktonderzoek Filmtheater De Nieuwe Scene Venlo

Marktonderzoek Studenten

Filmtheater de Nieuw Scene Venlo

Filmtheater De Nieuwe Scene

Venlo telt drie instellingen voor Hoger onderwijs. Dit zijn de Fontys International Campus, de HAS en de University College van de Universiteit Maastricht. De Gemeente Venlo zet in op het ontwikkelen van campussen om Venlo uit te laten groeien tot volwaardige studentenstad. In het Meerjarenprogramma Venlo Studentenstad’ van de Gemeente Venlo (Gemeente Venlo, 2015), staat vermeld dat ‘horeca-instellingen, culturele instellingen en organisatoren van sportevenementen zich, naast hun reguliere doelgroepen, meer moeten focussen op studenten in hun aanbod en communicatie.’  Het groeiende aantal studenten staat op dit moment onvoldoende op het netvlies van ondernemers en culturele instellingen. In de huidige situatie, heeft DNS nog niet op deze ontwikkelingen ingespeeld.

DOELSTELLINGEN

  • Marketingplan voor DNS  over maatregelen welke genomen kunnen worden om studenten te verbinden en de omzet uit recette te verhogen.

WERKZAAMHEDEN

  • Interview op basis van focusgroepgesprekken met studenten van Maastricht University Camps Venlo en de HAS Hogeschool
  • Opstellen strategisch marketing plan
  • Onderzoek 
  • Aansturen projectteam voor interviews

OPDRACHTGEVER

Filmtheater De Nieuwe Scene

FOTO’S

J.P. Gisberts